Filmworkshop

Filmmusik Filmworkshop

Målgrupp: Lärarfortbildning

Längd: 6 timmar

Film är det största mediet idag och det fortsätter att växa. Under vår filmworkshop lär du dig att skapa och redigera film på enklast möjliga sätt. Du får också flera tips på hur du kan använda film och filmskapande i din undervisning.

Workshopen kan an fås på plats hos er eller hos oss på Hagabion.


Filmmusik Filmworkshop

Anmäl intresse för denna föreläsning

Klicka här för att läsa om föreläsningens kopplingar till läroplanerna.

Fler utbildningar

AI

AI i skolan och undervisning

Målgrupp: Lärarfortbildning

En fortbildning som handlar om hur vi kan bemöta AI i skolan och hur skolan kan förbereda eleverna på en framtid där AI används mer än idag.

Filmens språk

Film som pedagogiskt verktyg

Målgrupp: Lärarfortbildning

Få en översikt över pedagogiska metoder för rörlig bild i undervisning. Ni får också en grundkurs i filmens språk.