Digital källkritik

Källkritik 2.0 (för lärare) Nyheter Workshop: Gör egna fake news

Seniorer 65+

2 h

Tillgången till information ökar ständigt och informationsflödet går väldigt snabbt. Vad är fakta och vad är tyckande i detta flöde? Hur kan vi källgranska de medier som vi främst använder, såsom TV, bilder, film och internet? I denna föreläsning går vi igenom och exemplifierar olika sätt att källgranska rörlig bild, internet och nyhetsmedier – men också strategier om hur vi kan förhålla oss till artificiell intelligens (AI). Hur medvetna är vi om hur styrda våra sökningar på internet är och vilka algoritmer som ligger bakom det som visas i sociala medier?

Fördjupning:
Digital källkritik (för lärare) kan fås med fördjupning med inriktning eget skapande, klippning och stil.

Föreläsningen kan fås på plats hos er, hos oss på Hagabion i Göteborg eller på distans.

Källkritik 2.0 (för lärare) Nyheter Workshop: Gör egna fake news

Anmäl intresse för denna föreläsning

Klicka här för att läsa om föreläsningens kopplingar till läroplanerna.

Fler utbildningar

Göteborgs Stad

Medievetna seniorer

Målgrupp: Seniorer 65+

En kostnadsfri utbildning i film och media för seniorer och som startar hösten 2023 i Göteborg.

AI

AI – idag och i framtiden

Målgrupp: Seniorer 65+

Aktiverande föreläsning om hur AI används idag och hur vi kan förbereda oss på en framtid där AI används mer än idag.