Filmsamtal

Skapa starkare gemenskap och lär er något nytt!

Vi tittar på olika aktuella (och tillgängliga) kortfilmer och pratar om dem tillsammans utifrån metoden Tala film – tala liv. Metoden utgår från den personliga upplevelsen och är användbar i exempelvis boksamtal, språkcafé och i filmsamtal med alla typer av grupper. Tala film – tala liv ger ett strukturerat sätt att prata om kulturupplevelser – till och med GöteborgsOperan använder sig av denna metod.

Syftet med Filmsamtal är att ge er grundläggande baskunskaper i film, samt att ge en grund i att använda samtalsmetoden – och kanske även leda egna samtal framöver.

Vi utgår som sagt ifrån olika (tillgängliga) kortfilmer och ger handfasta tips på vad som kan vara bra att tänka på om ni vill hålla liknande samtal på egen hand efteråt.

Anmäl intresse för denna föreläsning

Klicka här för att läsa om föreläsningens kopplingar till läroplanerna.

Fler utbildningar

Göteborgs Stad

Medievetna seniorer

Målgrupp: Seniorer 65+

En kostnadsfri utbildning i film och media för seniorer och som startar hösten 2023 i Göteborg.

AI

AI – idag och i framtiden

Målgrupp: Seniorer 65+

Aktiverande föreläsning om hur AI används idag och hur vi kan förbereda oss på en framtid där AI används mer än idag.