Identitet – om grupptryck och att kunna stå emot (ANDT)

Grundskola/Skapande skola

Heldagsprojekt 6 h (exkl. raster)

Vi kopplar identitet och grupptryck till ert arbete med ANDT (alkohol, narkotika, dopingpreparat, tobak). Eleverna får reflektera kring identitetsskapande samt positiva och negativa konsekvenser av grupptryck med utgångspunkt olika filmklipp och diskussionsfrågor. Sedan får de välja att göra en film utifrån temat Identitet, grupptryck och/eller ANDT.

Filmprojektet “Identitet – om grupptryck och att kunna stå emot (ANDT)” passar bäst för årskurs 7 till 9.

Detta projekt kan fås på plats hos er eller som ett kortare upplägg på distans.

Liknande filmprojekt är Vi och dom samt Sociala medier.

Läs mer om Skapande skola och hur du ansöker på Kulturrådets hemsida.

Anmäl intresse för denna föreläsning

Klicka här för att läsa om föreläsningens kopplingar till läroplanerna.

Fler utbildningar

Vi och dom
Film

Vi och dom

Målgrupp: Grundskola/Skapande skola

Hur påverkar film, tv, social medier vår syn på andra människor, på kvinnor och män och hur påverkas vårt eget identitetsskapande?

Sociala medier
Sociala medier

Sociala medier

Målgrupp: Grundskola/Skapande skola

Eleverna lär sig hur sociala medier fungerar, hur de används och vilka konsekvenser användandet får för allas vårt sätt att leva.