Berätta med bilder

Grundskola/Skapande skola

2 h workshop

Lär dig berätta en historia med hjälp av bilder – både stillbilder och rörliga bilder!

I dagens samhälle konsumerar vi ständigt bilder av olika slag. Därför är det viktigare än någonsin att vara medveten om bildmediets funktion och påverkan. I denna workshop lär sig eleverna att använda kameran för att omvandla en del av verkligheten till en bild.

Vi går igenom foto och film som estetisk uttrycksform, samtidigt som eleverna får öva på ett kritiskt förhållningssätt till bilder. Teori varvas med praktik där eleverna själva får träna på att berätta med bilder utifrån givna ramar.

Eleverna fotograferar med egna/skolans surfplattor, med sina egna mobiler eller lånar våra iPads. 

Liknande utbildningar är Bok till film/sångtext till film samt Tänk själv.

Läs mer om Skapande skola och hur du ansöker på Kulturrådets hemsida.

Anmäl intresse för denna föreläsning

Klicka här för att läsa om föreläsningens kopplingar till läroplanerna.

Fler utbildningar

Vi och dom
Film

Vi och dom

Målgrupp: Grundskola/Skapande skola

Hur påverkar film, tv, social medier vår syn på andra människor och hur påverkas vårt eget identitetsskapande?

Sociala medier
Sociala medier

Sociala medier

Målgrupp: Grundskola/Skapande skola

Eleverna lär sig hur sociala medier fungerar, hur de används och vilka konsekvenser användandet får för allas vårt sätt att leva.