MIK-föreläsning

Målgrupp: Lärarfortbildning

2-3 timmar

Att lära sig läsa, tala och skriva är en mänsklig rättighet. Idag innefattar detta fler medier än det skrivna ordet och förutsättningarna för kommunikation förändras ständigt. Hur skapar vi en undervisning som ger eleverna dessa färdigheter?

MIK handlar om att förstå mediers roll, att kunna finna, analysera och värdera information, samt att själv kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier.

Under MIK-föreläsningen får du en översikt av UNESCO:s ramverk över medie- och informationskunnighet. Trots att detta kanske känns helt nytt, kommer du att bli förvånad över hur mycket MIK som redan görs i skolan och på bibliotek idag. Eftersom vår mediekonsumtion idag till stor del består av bilder, och framför allt rörliga bilder, är vår föreläsning visuell. Vi diskuterar ämnet med hjälp av de bilder som omger oss i samhället för att illustrera, problematisera och tydliggöra olika aspekter av MIK-begreppet, i Sverige och i världen.

Sedan några år tillbaka samarbetar vi med UNESCO i utbildningsfrågor. Vi har även ett uppdrag från Västra Götalandsregionen att sprida kunskap om MIK. Detta är samarbeten som vi är väldigt stolta över. De bekräftar att MIK behövs, lokalt såväl som globalt.

Demokrati och yttrandefrihet går inte att föreställa sig utan att man inkludera media – en offentlig arena så grundläggande för en fungerande demokrati. Den pågående digitaliseringsprocessen ha förändrat medias sätt att fungera lika mycket som politikens struktur och marknadens natur. Vårt kommunikationssystem förändrar vår syn på tid och rum och beteendemönster. Det transformerar kort och gott det offentliga rummet. – Professor Ulla Carlsson

MIK-föreläsning kan fås på plats hos er, hos oss på Hagabion i Göteborg eller på distans.

Anmäl intresse för denna föreläsning

Klicka här för att läsa om föreläsningens kopplingar till läroplanerna.

Fler utbildningar

AI

AI i skolan och undervisning

Målgrupp: Lärarfortbildning

En fortbildning som handlar om hur vi kan bemöta AI i skolan och hur skolan kan förbereda eleverna på en framtid där AI används mer än idag.

Filmmusik Filmworkshop
Film

Filmworkshop

Målgrupp: Lärarfortbildning

Under workshopen lär du dig att skapa och redigera film på enklast möjliga sätt. Du får också flera tips på hur du kan använda film och filmskapande i din undervisning.