Välkommen till Filmkunnighetsdagen 30 januari 2024

Under rubriken “Tillbaka till framtiden” ägnas en hel dag åt film och media utifrån en mängd spännande perspektiv. Så här beskriver konsulenterna Anna-Karin Johansson och Sanjin Pejkovic på Västra Götalandsregionen innehållet:

“Dagen fokuserar på frågor som rör vår framtid och det förflutna, evolutionens påverkan på kultur och kvantfysikens inverkan på vardagen. Det kommer vridas och vändas på frågor som relaterar till vetenskap, etik och ja, den oundvikliga AI-utvecklingen.
I den mån vi kommer att diskutera ny teknologi vill vi dock undvika att upprätta ett förenklat motsatsförhållande huruvida den ska ses som hot eller möjlighet. Vi vill snarare nyansera och fördjupa oss kring dessa frågor. Vad har den digitala tekniken inneburit för filmens språk, estetik, innehåll? Hur kan vi och framtida generationer orientera oss i de nya digitala film- och medielandskapen som växer fram inför våra ögon? 
Dagen vänder sig i första hand till dig som arbetar inom skola, utbildning, filmpedagogik och kultur men även andra är såklart välkomna!”

Källa: https://www.vgregion.se/f/kulturutveckling/kultur-och-konstarter/film-och-rorlig-bild/filmkunnighetsdagen/

Talare är Jonas Holmberg som är konstnärlig ledare på Göteborgs Filmfestival, Julia Ravanis som är fysiker och författare, Farshid Jalalvand som är disputerad mikrobiolog och vaccinolog, filmskaparna Axel Danielson och Maximilien Van Aertryck, filmforskaren Tomas Axelson, Joanna Doona som är medieforskare – och så är vi med på ett hörn för att ge ett konkret verktyg för att samtala om film. Spännande va? Det tycker i alla fall vi. Dessutom avslutas dagen med smygvisning av en rykande färsk film – som ännu är hemlig…

Mer information och anmälan till Filmkunnighetsdagen 2024 hittar du här. Hoppas att vi ses!