Föreläsning: Normer och värdegrund

Normer och värdegrund Föreläsning: Medie- och informationskunnighet- MIK Mänskliga rättigheter

Denna föreläsning kan utgöra en del av det kontinuerliga värdegrundsarbetet. Föreläsningen behandlar hur normer och värderingar påverkar hela vår tillvaro: på internet, på arbetsplatsen, på fritiden, i hemmet… Hur skapas ett ”vi” och ett ”dom”? Vi undersöker de bilder vi får av människor, händelser och företeelser genom film, TV och nyheter. Hur påverkar dessa bilder vår syn på andra människor, på kvinnor och män och hur påverkas vårt eget identitetsskapande? Vad betyder geografisk och kulturell närhet för vår syn på andra människor? Och hur fördomsfulla är bilderna i populärkulturen jämfört med TV-nyheterna?

När fördomar, stereotyper och språkbruk blir till kränkningar i vår vardag, vad gör vi då? Och hur gör vi för att aktivt motverka att det sker? Ett av föreläsningens fokus är internet då många kränkningar idag sker på sociala plattformar på nätet. Särskild reflektion kring konsekvenser av dessa handlingar krävs, liksom kunskap om rättsläget i dessa frågor. Vi använder oss av aktuella filmklipp för att kunna samtala och reflektera kring dessa komplexa frågor i vår föränderliga samtid.

Fördjupning: Föreläsningen kan även fås med inriktning främlingsfientlighet och HBTQ-frågor.

Föreläsningen kan fås på plats hos er, hos oss på Hagabion i Göteborg eller på distans.

Normer och värdegrund Föreläsning: Medie- och informationskunnighet- MIK Mänskliga rättigheter

Anmäl intresse för denna föreläsning

Klicka här för att läsa om föreläsningens kopplingar till läroplanerna.

Fler utbildningar

Skräckfilm

Workshop: Gör egen skräckfilm

Målgrupp: Företag

Många älskar skräckfilm, men varför fascineras vi av skräckfilm? Vi går igenom hur skräckfilmsgenren fungerar och deltagarna får göra egna skräckfilmer.

Reklam - målgrupper
Film

Workshop: Reklam

Målgrupp: Företag

Träna samarbete, retorik och kreativitet – och skratta tillsammans! Vilka metoder och vilka koncept används i reklam och film idag?
En aktiverande föreläsning med workshop som ständigt uppdateras.