Föreläsning: Medie- och informationskunnighet (MIK)

Normer och värdegrund Föreläsning: Medie- och informationskunnighet- MIK Mänskliga rättigheter

Hur påverkar digitaliseringen våra sätt att kommunicera? Medie- och informationskunnighet (MIK) handlar om hur man berättar i rörlig bild, det handlar om bildens makt och propaganda, vad som gör en nyhet, representation, medieägande och upphovsrätt. Men det handlar också om den större bilden: Hur digitaliseringen påverkar våra sätt att kommunicera och vilka likheter och skillnader det finns mellan berättande idag och de berättelser som fördes vidare vid lägerelden i mänsklighetens begynnelse.

Eftersom vår mediekonsumtion idag till stor del består av bilder, och framför allt rörliga bilder, är vår föreläsning visuell. Vi diskuterar ämnet med hjälp av de bilder som omger oss i samhället för att illustrera, problematisera och tydliggöra olika aspekter av MIK-begreppet, i Sverige och i världen.

Sedan några år tillbaka samarbetar vi med UNESCO i utbildningsfrågor. Vi har även ett uppdrag från Västra Götalandsregionen att sprida kunskap om MIK. Det bekräftar att MIK behövs, lokalt såväl som globalt.

Föreläsningen kan fås på plats hos er, hos oss på Hagabion i Göteborg eller på distans.

Normer och värdegrund Föreläsning: Medie- och informationskunnighet- MIK Mänskliga rättigheter

Anmäl intresse för denna föreläsning

Klicka här för att läsa om föreläsningens kopplingar till läroplanerna.

Fler utbildningar

Skräckfilm

Workshop: Gör egen skräckfilm

Målgrupp: Företag

Många älskar skräckfilm, men varför fascineras vi av skräckfilm? Vi går igenom hur skräckfilmsgenren fungerar och deltagarna får göra egna skräckfilmer.

Reklam - målgrupper
Film

Workshop: Reklam

Målgrupp: Företag

Träna samarbete, retorik och kreativitet – och skratta tillsammans! Vilka metoder och vilka koncept används i reklam och film idag?
En aktiverande föreläsning med workshop som ständigt uppdateras.