Nyheter, journalistik och propaganda (för lärare)

Källkritik nyheter Nyheter, journalistik och propaganda

Målgrupp: Lärarfortbildning

Längd: 2 timmar

Vad är en nyhet? Vad är det för nyheter som förmedlas och är det verkligen nyheter? Hur förmedlas nyheter via TV, film, radio, internet och tidningar? Vi tittar närmare på hur nyheter är konstruerade, men pratar även en hel del om nyhetsvärdering och dess objektivitet eller subjektivitet.

Fördjupning:
Kan fås med fördjupning med inriktning på specifika händelser och journalistiskt arbete. Kan även kombineras med föreläsningen om reklam.

Språk:
Kan fås på engelska om så önskas.

Föreläsningen kan fås på plats hos er, hos oss på Hagabion i Göteborg eller på distans.

Källkritik nyheter Nyheter, journalistik och propaganda

Anmäl intresse för denna föreläsning

Fler utbildningar

Shakespeare i populärkulturen
Film

Shakespeare i populärkulturen (för lärare)

Målgrupp: Lärarfortbildning

Shakespeare förför oss fortfarande, över 400 år efter sin död. Vi studerar hur hans pjäser har omsatts till film och vad han har att säga en publik på 2000-talet.

Reklam - målgrupper
Reklam

Reklam

Målgrupp: Lärarfortbildning

Vi undersöker vilka som är sändare av film och reklam och vilka de tänkt sig som målgrupper. Vilka metoder och vilka koncept använder de sig av? Hur påverkas vi?