Nyheter, journalistik och propaganda

Målgrupp: Lärarfortbildning

Längd: 2 timmar


Vad är en nyhet? Vad är det för nyheter som förmedlas och är det verkligen nyheter? Hur förmedlas nyheter via TV, film, radio, Internet och tidningar? Vi tittar närmare på hur nyheter är konstruerade, men pratar även en hel del om nyhetsvärdering och dess objektivitet eller subjektivitet.

Fördjupning:
Kan fås med fördjupning med inriktning på specifika händelser och journalistiskt arbete. Kan även kombineras med Reklamföreläsningen – Reklam, nyheter och propaganda.

Språk:
Kan fås på engelska om så önskas.

Anmäl intresse för denna föreläsning

Fler utbildningar

Normer & Värderingar

Normer och värderingar 2.0

Målgrupp: Lärarfortbildning

Föreläsningen behandlar hur värderingar och normer påverkar hela vår tillvaro: på internet, i skolan, på fritiden, i hemmet.

Film

Filmworkshop

Målgrupp: Lärarfortbildning

Under workshopen lär du dig att skapa och redigera film på enklast möjliga sätt. Du får också flera tips på hur du kan använda film och filmskapande i din undervisning.