Filmmusik och musikvideor

Målgrupp: Lärarfortbildning

Längd: 2 timmar

…och deras funktioner

Beskrivning:
Ljud och musik är otroligt viktiga för filmupplevelsen. Musikvideor och reklam är idag kanske de största förmedlarna av ideal, värderingar och nya trender för unga människor. Vi tittar på hur de är konstruerade och hur de förmedlar budskap och olika känslor.

Fördjupning:
Kan fås med fördjupning med inriktning eget skapande.

Språk:
Kan fås på engelska om så önskas.

Anmäl intresse för denna föreläsning

Fler utbildningar

Normer & Värderingar

Normer och värderingar 2.0

Målgrupp: Lärarfortbildning

Föreläsningen behandlar hur värderingar och normer påverkar hela vår tillvaro: på internet, i skolan, på fritiden, i hemmet.

Film

Filmworkshop

Målgrupp: Lärarfortbildning

Under workshopen lär du dig att skapa och redigera film på enklast möjliga sätt. Du får också flera tips på hur du kan använda film och filmskapande i din undervisning.