Valet 2022 och kriget i Ukraina – boka föreläsning med oss.

Aktuella föreläsningar

Välkomna tillbaka! I höst är det val. Vill ni ha hjälp med föreläsningar kring valet (som lika gärna kan ske efter valet) så erbjuder Filmpedagogerna många goda alternativ. Ni kan komma på föreläsningar om Källkritik, med inriktning på politik där vi tittar närmare på hur man kan granska politikers påståenden och politiska reklam. Ni kan även få Reklam-föreläsningen med inriktning politik, utifrån politiska reklam men även inriktning på retorikNyheter, journalistik och propaganda är en annan föreläsning som vi erbjuder med inriktning på valet och hur det rapporteras m.m. 

Kriget i Ukraina pågår fortfarande. Föreläsningarna Källkritik och Nyheter, journalistik och propaganda erbjuds med inriktningar på vårt behov att vara källkritiska vid krig, men även om hur rapportering och informationsspridning sker i krigstid.

Utöver dessa föreläsningar erbjuder vi våra vanliga föreläsningar såsom de populära Normer och Värderingar och Sagor och myter. Shakespeare i populärkulturen är nu uppdaterad och kopplar numera även till undervisning om sexualitet, samlevnad och relationer. Vill ni ha ännu mer föreläsningar på det temat vill vi påminna om föreläsningen Kvinnligt och manligt i media

Varma hälsningar från Filmpedagogerna
www.filmpedagogerna.se
info@filmpedagogerna.se
073-6827528 (mobil till Mikael Kowalski)