Berätta med bilder

Lärarfortbildning

2 h workshop

Lär dig berätta en historia med hjälp av bilder – både stillbilder och rörliga bilder!

I dagens samhälle konsumerar vi ständigt bilder av olika slag. Därför är det viktigare än någonsin att vara medveten om bildmediets funktion och påverkan. I denna workshop lär sig deltagarna att använda kameran för att omvandla en del av verkligheten till en bild.

Vi går igenom foto och film som estetisk uttrycksform, samtidigt som deltagarna får öva på ett kritiskt förhållningssätt till bilder. Teori varvas med praktik där deltagarna själva får träna på att berätta med bilder utifrån givna ramar.

Deltagarna fotograferar med egna surfplattor, med sina egna mobiler eller lånar våra iPads. 

Anmäl intresse för denna föreläsning

Klicka här för att läsa om föreläsningens kopplingar till läroplanerna.

Fler utbildningar

AI

AI i skolan och undervisning

Målgrupp: Lärarfortbildning

En fortbildning som handlar om hur vi kan bemöta AI i skolan och hur skolan kan förbereda eleverna på en framtid där AI används mer än idag.

Filmmusik Filmworkshop
Film

Filmworkshop

Målgrupp: Lärarfortbildning

Under workshopen lär du dig att skapa och redigera film på enklast möjliga sätt. Du får också flera tips på hur du kan använda film och filmskapande i din undervisning.